Anneroskolan i Helsingborg – nära till kunskap

Vi är en F-9 skola med cirka 400 elever. Anneroskolan är en trygg skola med arbetsro, och här får eleverna tillgodogöra sig kunskap. Vi tror att alla barn och ungdomar kan lära på sitt sätt. Välkommen till Anneroskolan!