”Att vara lärare på en av Helsingborgs skolor är på så sätt en givande position i ett underbart kretslopp.”

Hej Sabrina Pilav! Vad jobbar du med?

– Jag jobbar på Anneroskolan som musiklärare och mentor. Jag är dessutom ansvarig för Luciafirandet på skolan.

Varför har du valt att jobba på just Anneroskolan?

– Anneroskolan är en mångfaldig skola med elever från världens alla hörn. Jag har valt att jobba på Anneroskolan för att det är en skola där kulturell mångfald är firad och alla barn ses som likvärdiga. På skolan är det med mycket kärlek och gemenskap bland elever och lärare vilket skapar en inbjudande miljö för arbete och lärande. Detta är en skola med en lyhörd ledning som stödjer sin personal på alla sätt och vis i det dagliga arbetet och främjar för personalens utveckling. Skolan ger eleverna en stadig grund inför framtiden. Jag har valt att jobba på Anneroskolan för att kunna förmedla kunskap, skapa trygghet och främja elevers personlighetsutveckling som kommer göra skillnad i deras liv.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det finns mycket med mitt jobb som är bra. Men det absolut bästa för mig som engagerad lärare är eleverna. Det är de som är mitt jobbs fokus och prioritering varje dag. Det är elevernas utmaningar, möjligheter och förutsättningar för att lyckas som är det viktigaste. Det finns inget bättre för mig än att kunna inspirera och hjälpa mina elever att utvecklas kunskapsmässigt och socialt. Att se de formas som individer.

Vad är det bästa med att jobba i en av Helsingborgs stads skolor?

– Det bästa med att jobba på en av Helsingborgs stads skolor är att kunna utnyttja de resurser som Helsingborgs stad erbjuder, till skolor och dess personal, för att främja och forma de nästkommande generationerna som i framtiden kommer att ge tillbaka till samhället kunskapsmässigt, socialt och ekonomiskt. Att vara lärare på en av Helsingborgs skolor är på så sätt en givande position i ett underbart kretslopp.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba här?

– Ge mycket och du kommer få mycket tillbaka. Bidra med kunskap, öppenhet och respekt. Ha en positiv inställning, lyssna på elevernas behov och sist men inte minst, ge mycket kärlek.