”Det finns värme och omtänksamhet, en känsla av att ”här är vi tillsammans, i ur och skur”

”Det finns värme och omtänksamhet, en känsla av att ”här är vi tillsammans, i ur och skur”

Anette Swenninger, rektor. Vad är ditt främsta uppdrag på Anneroskolan?

– Trygghet, arbetstro och kunskap. Mitt uppdrag är att skapa förutsättningar för arbetet inom dessa områden för skolans elever och personal.

– Mitt arbete för att skapa trygghet är att tillsammans med personalen hålla fast vid rutiner och strukturer som alla känner väl till. Att hålla i och hålla ut, att vara konsekvent och att alltid stå upp för de rutiner vi har på skolan är en viktig del i mitt uppdrag.

– Mitt arbete för att skapa arbetsro är att vara ute i verksamheten så att jag som rektor inte är en anonym person. Jag finns till för eleverna såväl som för personalen. Vi står tillsammans för ramar och värme.

– Mitt arbete för att våra elever skall få med sig den kunskap de har rätt till, innebär att jag tillsammans med personalen tolkar och arbetar med Läroplanens innehåll, ständigt utmanar oss själva för att våra elever skall lämna Anneroskolan med rak rygg och kunskaper nog att ta sig an framtiden.

– Jag förväntar mig att de som arbetar på Anneroskolan står för våra värdeord och kommunicerar dessa både med elever och vårdnadshavare, men också med varandra.

Varför har du valt att arbeta just här?

– Min värdegrund, min mångåriga erfarenhet och mitt engagemang för områden med extra utmaningar har alltid fått mig att söka mig till skolområden som sticker ut lite grand. På Dalhem sticker vi ut genom vår mångfald och genom den rikedom det innebär att många kulturer bor i samma område. Den undervisning skolan bedriver måste därför vara tydlig och sammanhangen måste förklaras på många olika sätt, en undervisning som gynnar alla elever. Jag är helt enkelt på rätt plats i mitt yrkesliv.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Eleverna och personalen. Det finns värme och omtänksamhet, en känsla av att ”här är vi tillsammans, i ur och skur”! Varje dag går jag upp, äter frukost, sätter mig i bilen och kör till Anneroskolan. Med glädje. Ingen dag är den andra lik.

Vad är det bästa med att jobba i Helsingborgs stads skolor?

– Gemenskapen, glädjen, det stöd vi har från vår förvaltning, vi vågar sticka ut lite kaxigt lagom, härliga kollegor som man inspireras av. Det är helt enkelt bra!