”Varje dag utmanas jag såväl pedagogiskt som kreativt”

Hallå Lillemor Nilsson, vad jobbar du med?

– Jag är lärare och mentor på Anneroskolan.

Varför har du valt att jobba på just Anneroskolan?

– Det är en skola som arbetar med modern teknik och följer pedagogisk forskning. Det råder en god stämning mellan pedagoger, elever och föräldrar. Varje dag utmanas jag såväl pedagogiskt som kreativt. När jag lyckas så gläds mina kollegor med mig , när jag inte når ända fram får jag stöd och uppmuntran så jag har bättre förutsättningar att lyckas nästa gång.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att få följa hur eleverna utvecklas socialt och kunskapsmässigt. Att få utvecklas pedagogiskt tillsammans med ett arbetslag där humor, omsorg och vilja att stötta varandra är viktiga ledord.

Vad är det bästa med att jobba i en av Helsingborgs stads skolor?

– Vi har tillgång till resurser som Komtek, Miljöverkstaden och Pedagogiskt center.

Vad vill du ge för råd till någon som vill jobba här?

– Ge mycket så får du mycket tillbaka.