Kontakta oss

Anneroskolan
Besöksadress: Annerovägen 54
Postadress: 251 89 Helsingborg

Expedition

Britt-Marie Jensen, skolassistent
Britt-Marie.Jensen@helsingborg.se
Telefon: 042-10 65 84

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs på telefon 0515-77 76 04 senast klockan 07.30.

Skolledning

Anette Swenninger, rektor
anette.swenninger@helsingborg.se
Telefon: 042-10 65 40

Maria Kvist, biträdande rektor
Maria.Kvist@helsingborg.se
Telefon: 042-10 26 38

Fritidshemmet

Draken: 042-10 22 88
Gladan: 042-10 23 72
Karamellen: 070-351 28 97

Elevhälsan

Skolsköterska

Viktoria Cronholm Briand
Viktoria.CronholmBriand@helsingborg.se
Telefon: 042-10 55 33

Skolpsykolog

Tobias Hänninen
tobias.hanninen@helsingborg.se

Kurator

Jennie Björkvig
jennie.bjorkvig@helsingborg.se

Vaktmästare

Lars Larsson
Telefon: 042-10 77 06

Tomislav Blazevic
Telefon: 0709-90 57 04
tomislav.blazevic@helsingborg.se