Om oss

Vi är en trygg skola med arbetsro. Här kan eleverna tillgodogöra sig kunskap.

Vi tror att alla barn och ungdomar kan lära på sitt sätt. Vi arbetar därför aktivt med:

  • att möta eleven där hen befinner sig
  • göra elevens vardag så trygg som möjligt
  • skapa tid för de pedagogiska samtalen och utveckla pedagogiska frågor
  • öka elevernas skolnärvaro.

Tillsammans med eleverna har vi arbetat fram en gemensam grund för vår skola, och i enlighet med ovan kännetecknar därför trygghet, arbetsro och kunskap oss här på Anneroskolan.

Visste du detta om namnet Annero?

  • På 1800-talet hade Helsingborg en stark tillväxt tack vare bland annat spannmålshandeln. Helsingborgs hamn var Skånes största exporthamn för havre och blev en av Sveriges viktigaste hamnstäder.
  • I slutet av 1800-talet var Helsingborg känd som ”Konsulernas stad”. En konsul kunde vara en framstående medborgare, lokal företagare eller politiker som fick hedersuppdrag.
  • Konsul Anders Hansson var en rysk vicekonsul som ägde fastigheter vid Södra Storgatan. Där uppförde han en maltfabrik och en torkria (byggnad där man torkar säd). År 1885 lät han uppföra ett sommarhus på backkrönet ovanför maltfabriken. Villan fick namnet Annero efter Hanssons hustru som hette Anna.
  • Makarna Hansson donerade Villa Annero och fastigheterna med fabrikshus år 1909 till Helsingborgs stad. Villan revs 1980 eftersom den var i väldigt dåligt skick.