Om oss

Vi är en trygg skola med arbetsro. Här kan eleverna tillgodogöra sig kunskap.

Vi tror att alla barn och ungdomar kan lära på sitt sätt. Vi arbetar därför aktivt med:

  • att möta eleven där hen befinner sig
  • göra elevens vardag så trygg som möjligt
  • skapa tid för de pedagogiska samtalen och utveckla pedagogiska frågor
  • öka elevernas skolnärvaro.

Tillsammans med eleverna har vi arbetat fram en gemensam grund för vår skola, och i enlighet med ovan kännetecknar därför trygghet, arbetsro och kunskap oss här på Anneroskolan.

Vårt arbete

Under snart fyra år har vi arbetat med att utveckla vår skola på olika sätt. Åren 2016-2019 deltog vi i Skolverkets satsning Samverkan för Bästa Skola. Efter en noggrann analys skapade vi en åtgärdsplan. Utifrån åtgärdsplanen valde vi att arbeta med ledarskapet på alla nivåer, även i klassrummet. Vi har även förstärkt vår elevhälsa med motivationspedagoger som arbetar för att öka skolnärvaron. Vi har blivit uppmärksammade för vårt goda arbete (bland annat på Skolverkets webbplats) och är stolta över den insats medarbetare och elever har gjort.

Det nya namnet

Tillsammans har vi gjort en fantastisk resa med att förändra och utveckla vår skola. Som en symbol för ett avslutat kapitel och början på något nytt bestämde vi oss för att byta namn. Det finns flera anledningar till varför vi har valt att heta Anneroskolan. Dels ligger skolan på Annerovägen, och dels finns det en spännande historia bakom namnet Annero som du kan läsa mer om nedan.

Visste du detta om namnet Annero?

  • På 1800-talet hade Helsingborg en stark tillväxt tack vare bland annat spannmålshandeln. Helsingborgs hamn var Skånes största exporthamn för havre och blev en av Sveriges viktigaste hamnstäder.
  • I slutet av 1800-talet var Helsingborg känd som ”Konsulernas stad”. En konsul kunde vara en framstående medborgare, lokal företagare eller politiker som fick hedersuppdrag.
  • Konsul Anders Hansson var en rysk vicekonsul som ägde fastigheter vid Södra Storgatan. Där uppförde han en maltfabrik och en torkria (byggnad där man torkar säd). År 1885 lät han uppföra ett sommarhus på backkrönet ovanför maltfabriken. Villan fick namnet Annero efter Hanssons hustru som hette Anna.
  • Makarna Hansson donerade Villa Annero och fastigheterna med fabrikshus år 1909 till Helsingborgs stad. Villan revs 1980 eftersom den var i väldigt dåligt skick.