Råd och stöd

På Anneroskolan stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Anneroskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Vi har ett utökat elevhälsoteam

Detta innebär att våra elever förutom specialpedagoger, speciallärare, kurator, skolsköterska, skolpsykolog även har tillgång till en studie -och yrkesvägledare och en motivationspedagog. Eleverna har också tillgång till skolläkare som besöker oss en gång i månaden.

Elevhälsoteamet har elevernas lärande och hälsa i fokus. Vi följer elevernas utveckling, undanröjer hinder och skapar förutsättningar för att alla elever ska lyckas i skolan. Vi arbetar tillsammans med lärare, resurser och fritidspedagoger med att skapa bra lärmiljöer så att alla elever ska få möjlighet att lära och utvecklas på bästa sätt och må bra.

Gör läxor i skolan

Hos oss kan eleverna göra sina läxor i skolan istället för hemma – och få mer tid till annat på sin fritid. I skolan har eleven nära till all kunskap den behöver. Eleven har många lärare med olika kompetenser runt sig, så att eleven kan bli sitt bästa jag.

På högstadiet samarbetar vi med Drivkraft, Helsingborg. De besöker skolan en gång i veckan för att vara ett extra stöd med läxor. Dessutom deltar eleven i utlottning av sommarjobb om den deltar på Drivkrafts läxhjälp.

Extra tid för att plugga

På verkstadstid varje vecka finns vi här för att hjälpa eleverna i skolarbetet, oavsett om eleven strävar ännu högre eller behöver studiestöd för att klara sina uppsatta mål.

Nyfiken på framtiden?

Mitt ibland eleverna har vi vår studievägledare på heltid där du kan landa i det som är rätt för dig – ett säkert val till gymnasiet från början. Tillsammans kommer ni fram till vilken väg framåt som är bäst för dig.