Råd och stöd

På Anneroskolan stöttar vi ditt barn att bli sitt bästa jag.

Anneroskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål.

Nyfiken på framtiden?

Mitt ibland eleverna har vi vår studievägledare på heltid där du kan landa i det som är rätt för dig – ett säkert val till gymnasiet från början. Tillsammans kommer ni fram till vilken väg framåt som är bäst för dig.