Hjälp med läxorna

Varje tisdag mellan klockan 13:30-15:30 kan våra elever få hjälp med läxorna.

Då kommer medlemmar från Röda Korset till skolan för att stötta eleverna. Läxhjälpen är mycket uppskattad, det brukar komma drygt tio elever varje gång. Det är alltid lugnt och trevligt. Eleverna kan enkelt hitta arbetsro. När de är klara brukar de belönas med en frukt.

Hos oss på Anneroskolan erbjuder vi resultatfokuserad läxhjälp i samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen, som är en icke vinstdrivande stiftelse som med finansiering från näringslivet bedriver gratis och strukturerad läxhjälp.

Läxhjälparna är anställda hos Stiftelsen Läxhjälpen och är noggrant utvalda, avlönade universitets- och högskolestudenter som har olika bakgrund, erfarenheter och kommer från olika studieinriktningar. Läxhjälparen fungerar som ett stöd för eleven vid läxläsning inom alla ämnen på skolschemat, med särskilt fokus på kärnämnena matematik, engelska och svenska/svenska som andraspråk.

Förmågan att skapa ett personligt möte med eleven är minst lika viktigt som ämneskunskaperna. Som ung vuxen blir läxhjälparen en positiv och viktig förebild, ett stöd och en representant för sin egen utbildning. Egna tips och erfarenheter gällande studieteknik och studievägledning är en stor del av arbetet. Genom att utgå från varje elevs behov, sätta upp individuella mål och stegvis arbeta mot dem kan eleverna börja ta ansvar för sitt eget lärande.
Målet för eleverna är gymnasiebehörighet och därmed möjlighet att själva styra sin framtid och nå sin fulla potential.