Börja i förskoleklass

Vi vill att ditt barn ska lämna Anneroskolan med massor av kunskaper och en härlig känsla inför framtiden. Arbetet börjar redan i förskoleklassen.

Vi vill att alla elever ska nå så långt som det är möjligt

Vår undervisning utgår ifrån vad ditt barn redan kan och behöver. Därefter utmanar vi ditt barn till nya upptäckter och ny kunskap. Eleverna provar på många olika arbetssätt i en lekfull miljö för att utveckla sin kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.

Språket är nyckeln till kunskap

Ett väl utvecklat språk är A och O för att ditt barn ska kunna ta till sig alla ämnen i skolan. Därför satsar vi hårt på att alla elever i årskurs 1 ska kunna läsa innan första höstlovet. Detta är något vi lyckas med år efter år. Dessutom har alla våra lärare fokus på språket i alla ämnen, i alla årskurser.

Smidig övergång från F till 1

Hos oss följer lärare från förskoleklassen med eleverna in i årskurs 1. Det blir en smidig övergång både för elever och lärare. Barnet och föräldern känner läraren, läraren känner eleverna och vi vet var de befinner sig kunskapsmässigt.