Börja i högstadiet

På Anneroskolan har vi höga förväntningar på våra elever. Vi vet att med engagerade lärare, som ser dig och sätter tydliga mål, kan du komma så långt du och vill.

Små klasser ett framgångsrecept i högstadiet

I högstadiet ökar kunskapskraven på dig och även antalet ämnen du läser.
För att kunna se och ta vara på dina talanger på bästa sätt och samtidigt fokusera på det du behöver träna mer på, har vi valt att ha små klasser med lärare som känner eleverna och varandra väl. Vi använder ett samarbete kring eleven i en struktur som känns igen – hela vägen från förskoleklassen till nian. Vi har höga positiva förväntningar på våra elever och stark tilltro till elevernas kompetenser och talanger.

Extra energi från fikavagnen

Från fikavagnen kan du köpa enklare fika varje dag och hänga med klasskompisarna i studiehallens mysiga soffor.

Nyfiken på framtiden?

Mitt ibland eleverna har vi vår studievägledare på heltid där du kan landa i det som är rätt för dig – ett säkert val till gymnasiet från början. Tillsammans kommer ni fram till vilken väg framåt som är bäst för dig.