El Sistema – kör – och orkesterverksamhet

Hösten 2017 startades musikprogrammet El Sistema på Anneroskolan. Alla elever i F-klass till och med åk 3 får obligatorisk sång – och rytmikundervisning en gång i veckan på skoltid.

Alla elever i åk 2 erbjuds dessutom trumpetundervisning efter skoltid, i syfte att bygga upp en orkester, som får växa i takt med eleverna.

Ett av målen med El Sistema är att elever får spela tillsammans med, och på olika sätt samarbeta med, professionella musiker, i vårt fall Helsingborgs Symfoniorkester. Ett annat mål med verksamheten är att involvera elevernas familjer, bland annat genom regelbundna familjekvällar.

El Sistema är ett världsomspännande musikprogram skapat 1975 i Venezuela av José Antonio Abreu. I Sverige startades El Sistema 2010 i Hammarkullen utanför Göteborg i samarbete med en av världens främsta dirigenter Gustavo Dudamel, som själv växte upp i verksamheten.

Flera tusen El Sistema-elever från hela världen samlas varje år under musiklägret ”Side by Side” i Göteborg för gemensamma konserter: